Mina Referenser

Ann-Charlotte Löfdahl, Helena Vestin, Marjaana Hellberg
Kia Enbarr & Magnus Pamp

Referenser

Jag går bla medial utvecklingscirkel varannan  onsdag och plattformscirkel 1gång/månaden på Ss Engelen i Smedjebacken och utvecklar mina mediala förmågor inför min fina lärare  och medmänniskorHelena Vestin, Certifierat Medium samt Marjaana Hellberg, Certifierat Medium.
Jag mediterar regelbundet och går kurser fortlöpande via Ss Engelen.

Jag började HT-2017, en yrkesutbildning på 2 år, Multidimensionell Terapi, MDT; som grundar sig på Traditionell Kinesisk Medicin och Akupressur, för Ann-Charlotte Löfdahl i Borlänge, Beröringskällan.

Jag har gått en grundkurs och fortsättningskurs i Djurkommunikation som anordnas av Kia Enbarr och Magnus Pamp /Silvermåne.

Helena Westin

Certifierat Medium - healer
medial Rådgivning, Tarot, healing, Seans

073-9177151, info@ssengelen.se

https://www.helenavestin.se
 

Marjaana Hellberg

Certifierat Medium - healer
Medium och Healer på Mitt Själarum

073-9177151, windflower.n.nu

Hemsida; Mitt Själarum
ssengelen.se
070-3317512

 

Beröringskällan, Ann-Charlotte Löfdahl, Med kärleken som drivkraft

070-3077801
Hanterar The sacred circle of anam cara

www.ann-charlotte.se
www.multidimensionaltreatment.se


 

Kia Enbarr & Magnus Pamp
 

Silvermåne
 

073-9860493, kia@silvermane.se

www.silvermane.se

Ss Engelen

Spiritualistiska Sällskapet
Smedjebacken

www.ssengelen.se

Silvermåne

Silvermåne
Majorsgatan 18E
812 30 Storvik